LAERSKOOL ELSBURG
Ek dien/ To Serve

History of our School


Home Academic Sport Culture Contact Us
LAERSKOOL ELSBURG

Die Beginjare


"...ek dink ek het 'n lonende goudveld gevind." Die woorde van George Harrison, 1886.


Boeregesinne het hulle in Elsburg gevestig. Daar bestaan 'n behoefte aan 'n skool. Onder leiding van ds Maartins word 'n skoolkomitee verkies vir die stigting van die skool.


Dit neem 'n Graaf-Reinetter 27 avontuurlike dae om in Johannesburg aan te kom ... Elsburg se eerste onderwyseres. Die jeugdige mej Agnes Ross omskep 'n plaashuis in 'n skooltjie.


Omdat dit nie 'n staatskool was nie, het die ouers dit in stand gehou. Al was daar slegs drie Engelssprekende leerlinge, is Engels hoofsaaklik gebesig daar dit beskou was as die taal van die "geleerde". Die kinders het in Engels en Hollands geleer lees en skryf. Die ander vakke was Bybel, Rekene, Aanskouingslesse, Aardrykskunde en Geskiedenis. Elke ses maande was daar 'n skoolkonsert. Mej Ross het na 'n vrugbare 15 maande bedank en is met die "koning van Elsburg" getroud: mnr Ignatius van Wyk.


The Starting years